templeboxing

ใครโดนคำนี้เข้าไปอาจมึนเล็กน้อย
จากการโดนสอยปลายคาง
อยู่ดี ๆ หาว่าเราไม่เป็นมวย ชกแบบไร้หลักการ
ลงสนามแบบไร้แบบแผน ไม่ยึดกฎ กติกาซะงั้น
.
.
.
เอาล่ะ…. หายมึน รึยัง?

ทีนี้ตั้งหลักดี ๆ หายใจลึก ๆ

แ ล้ ว ป ล่ อ ย ห มั ด ส ว น กั น

มวยวัดของเรานั้นไซร้ คือการวัดผล
อยากพิชิตเป้าตัวไหน ให้วัดผลให้ถี่

มนุษย์เราได้อยู่กับการวัดผลหรือ KPI
(Key Performance Indicators)มาช้านาน
ถือเป็นหน่วยวัดความสำเร็จที่เป็นตัวเลข
สามารถติดตามผล หรือประเมินผลงานกันได้เป็นขั้นเป็นตอน

——————————————–
ด้านการใช้ชีวิต
อยากลดความอ้วนภายใน 6 เดือน
=วัดผลซะ แต่ละเดือนหน้าท้องลดลงกี่เซนติเมตร=

อยากมีเงินเก็บ 1 แสนภายใน 1 ปี
=วัดผลซะ แต่ละเดือนเราเก็บได้กี่บาทแล้ว =

——————————————–
ด้านการบริหาร จัดการ
เดือนนี้อยากขายดี Hit target 100%
= วัดผลรายวัน รายสัปดาห์ โฟกัสถี่ๆ =

ปีนี้ต้องการบุคลากรคุณภาพ
= วัดผลซะ ขาด ลา มา สาย จิตอาสา ผลงานฯ =

เดือนนี้ต้องการลดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
= วัดผลซะ ในทุกๆ วันมีเบิกใช้อะไร ซ้ำซ้อนหรือไม่ =

——————————————–
Peter Drucker ได้กล่าวว่า
if you can’t measure it, you can’t manage it

ถ้าเราไม่สามารถวัดผลของมันได้
เราก็ไม่สามารถบริหารจัดการได้

แต่อย่าลืมว่าหลังจากวัดผลแล้วต้องนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ ปรับปรุง
เนื้องานให้เดินต่อได้

ส่วนที่ขาดก็เติม หาจุดบกพร่อง แก้ไขทันการณ์

มิฉะนั้นจะกลายเป็นสำลักข้อมูล
วัดนู่น วัดนี่ แต่นำไปใช้จริงไม่เวิร์ค
______________________________

ท่านผู้บริหารมวยวัดทุกท่าน

เสียงระฆังยกต่อไปเริ่มแล้ว
กดไลค์หรือแชร์ ก่อนออกหมัดนะครับ