columbus

“คริสโตเฟอร์  โคลัมบัส” นักเดินเรือผู้เลื่องชื่อ

ผู้ค้นพบโลกใบใหม่ ทำให้ชาวยุโรปได้รู้จัก “ทวีปอเมริกา”

 

ยุคล่าอาณานิคมเมื่อสมัยโบรานครั้งก่อน
ยังคงสะท้อนถึงสภาวะการทำธุรกิจในยุคนี้ได้อย่างดี

หลังจากการค้นพบดินแดนแห่งใหม่
และเมื่อมีมนุษย์ล่วงล้ำเข้าไปแห่งหนใด
มักจะมีความเจริญตามไปที่แห่งนั้นอย่างติดๆ

 

ครั้นมองดูองค์กรเราเอง
ถึงคราวผู้บริหารต้องสวมบทโคลัมบัส
แต่เปลี่ยนจากหาทวีปใหม่
มาเป็นหาขุมพลังของบุคลากรแต่ละคนกัน

เพราะบุคลากรแต่ละคนนั้น
ล้วนมีความสามารถที่ยังไม่โดนค้นพบ
หรือถูกงัดขึ้นมาใช้อย่างเต็มสมรรถนะ

การที่ผู้บริหารสามารถมองเห็นพลังในตัว
บุคลากรแต่ละคนได้ถือเป็นเรื่องดีเยี่ยม
และหากนำมาพัฒนาต่อยอดโดยการให้
ความรู้  ให้งานที่เหมาะสม ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

เขาเหล่านั้นจะเปรียบดังหมู่เกาะที่ถูกค้นพบ
เมื่อเขามีความเจริญทางความคิด
พลังงานสร้างสรรค์ต่างๆ จะพรั่งพรูออกมา

และเป็นอาหารชั้นดีในการเติบโตขององค์กร
ฝากผู้บริหารทุกท่านลองทบทวนถึงทรัพยากรที่มี
และลองขยับ ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

 

โคลัมบัสทุกท่าน  เชิญออกเรือได้แล้วครับ

ก่อนออกเรือกดแชร์ ด้วยนะครับ ^_^