Archives for October, 2017

บทความ

ผู้บริหารบนหอคอยงาช้าง

ปกติการที่มีผู้คอยสังเกตเหตุการณ์บ้านเมือง สถานการณ์โลก หูตากว้างไกล สามารถมองข้ามรั้ว ข้ามกำแพงได้เป็นคนนำพาองค์กร แบบนี้ค่อนข้างอุ่นใจ และเป็นความคาดหวังที่ผู้ตามต้องการจากผู้นำของเขา แต่ความหมายมันเปลี่ยนทันทีเพราะมี เจ้าคำว่า “งาช้าง” มาตามหลัง กลายเป็น <<<ผู้บริหารบนหอคอยงาช้าง>>> หรือที่ฝรั่งเรียก “working in an ivory tower” โดนสุภาษิตนี้เข้าไป………ผู้บริหารของผมงานเข้าครับ!…
อ่านต่อ
บทความ

เมื่อนายเลือกกบ

พูดถึงเรื่องเล่า "กบเลือกนาย" คาดว่าทุกคนคงรู้จักกันดี เรื่องราวของสังคมชาวกบน้อยใหญ่ที่วันดี คืนดี พวกมันอยากได้เจ้านายที่ร้องเพลงไพเราะเหมือนนก จึงร้องขอไปยังสวรรค์เบื้องบนให้ประธานเจ้านายในฝันมาให้ จากนั้นมันก็ได้เจ้านายเป็นนกจริงๆ สมใจอยาก แต่เจ้านายไม่ได้สอนพวกกบเหล่านั้นร้องเพลง "เจ้านกกระสา" เจ้านายใหม่ดันจับเจ้ากบเป็นอาหารอันโอชะต่างหาก ====== ปกติคนเราจะยอมรับใครสักคน ไม่ใช่เรื่องง่าย (เจ้านายในฝัน ของฉันนั้นต้องไม่ธรรมดา) เพื่อที่จะได้เรียนรู้ จากเจ้านายเก่งๆ ไว้เยอะๆ…
อ่านต่อ