hospital

เรามั่นใจว่าธุรกิจของเราจะไม่ “เจ๊ง”
เหมือนเรามั่นใจว่าเราจะไม่มีทาง “ป่วย”

เมื่อเราแข็งแรง เราจะใช้ร่างกายหนักหน่วง
ต่อเนื่องอย่างแทบไม่หยุดหย่อน
ทำงานเต็มที กินเที่ยว สังสรรค์เต็มที่
ยิ่งใกล้สำเร็จ ยิ่งเร่งเครื่องสุดแรงเกิด
จนขาดการเช็คสภาพเครื่องยนต์ว่าสภาพเป็นอย่างไร?
_______ 🌱_____
เรามักลืมว่าทำไมท่านอับราฮัม ลินคอห์น
จึงฝากข้อคิดให้ลับขวาน 4 ชม.
ก่อนใช้งานฟันต้นไม้จริงใน 2 ชม.
______ 🌱______
ทั้งหมดก็เพื่อให้พิชิตงานใหญ่ให้สำเร็จอย่างยั่งยืน
______ 🎯______

การออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายพร้อมเสมอ
สำหรับวันหนักๆ จึงมีผลดีทั้งสุขภาพและธุรกิจ

คงไม่มีใครเลือกความมั่งคั่ง 1,000 ล้าน
แต่ต้องนอนบนเตียงที่แพงที่สุดในโรงพยาบาลสักแห่ง
โดยไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้

งานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน
มักถูกแทนที่ด้วยงานสำคัญและเร่งด่วน
จนแต่ละวันผ่านไปอย่าวรวดเร็ว

เลิกงานวันนี้ ลองคิดใหม่ ทำใหม่
ดูแลสุขภาพมากขึ้นกันครับ